Живеј духовно не религиозно!

Бог ми рече: „Има многу храмови, но празни се, потребни се живи Храмови, Живо Христијанство.“ Моја Мисија.

БИОГРАФИЈА

КОНСТАНТИН КАЈШАРОВ

Магистер по Кинезитерапија (Физиотерапија)

Магистер по Клиничка и Советодавна Психологија

Основач, Терапевт и Едукатор во ЕЛАН - Центар за Терапија и Едукација

Епископ, Пастор и Лидер на Славење во Христијанска Црква Блага Вест во Република Македонија

Автор на повеќе од 40 книги, композитор и интерпретатор на 15 музички албуми

Среќен сопруг и татко на 4 деца

ТОЈ Е ПРОФЕСИОНАЛЕЦ

Психосоматските проблеми кај луѓето и нивно надминување биле основен поттик за Константин да се остручи како Магистер по Физиотерапија во специјалноста на Ортопедија – Травматологија и Геријатрија, а подоцна и како Магистер по Клиничка и Советодавна Психологија. Со своето 17 годишно работно искусутво како физиотерапевт, а надоградувајќи се со киропрактика, Константин осознава дека физичкото тело на човекот е мапа на складирани емоции и чувства, потиснати копнежи и преживеани трауми на душата. Ова е основа за Константин да применува терапевтско – советодавни апликации кои се надополнуваат и овозможуваат психофизичка добросостојба кај пациентите.

Како основач и менаџер на Центарот за терапија и едукација ЕЛАН, Константин со својот тим применува терапии кај коскено-мускулни заболувања, дископатии, искривувања на `рбетниот столб, дегенеративни заболувања, обеситас – дебелина, хронични заболувања, детоксификација и друго, преку мануелна терапија, комбинирани вежби и најсовремена апаратура од областа на физиотерапијата.

Во Елан се применува методот Емоционална Физиотерапија чиј основач е Константин Кајшаров и се карактеризира со ослободување на блокирани емоции коишто биле акумулирани и складирани на одредени места во телото на пациентот.

„Сите луѓе искусуваат емоции, но некои ги изразуваат, а други не. Емоциите кои се потиснуваат создаваат емоционален стрес кој се складира во одредени зони на физичкото тело кадешто создава задебелување на ткивото, блокирање на крвна и лимфна циркулација и таложење на метаболитни продукти.  Тоа е основна причина за ограничен обем на движење и ригидност на зглобовите, мускулен спазам и тензија на мускулите, дископатии и заболувања на ‘рбетниот столб, создавање на калцификати, дегенеративни и автоимуни заболувања, метаболитни, кардиоваскуларни и хронични заболувања и нарушувања на општата добросостојба.“ вели Константин Кајшаров.

Емоционалната Физиотерапија вклучува комбинации од терапевтски процедури кои овозможуваат холистичка регенерација во дух, душа и тело кај пациентот, а една од најбараните е Духовна Музикотерапија. За сите терапии, потребно е претходно закажување на термин на следниот телефон 075/560-789

ТОЈ Е ПАСТОР

Константин Кајшаров од мал го слушал Божјиот Глас, кој и ден денес го води во мисија и подвизи кои се несекојдневни и често необични, секогаш воден од Божјата рака. Како новородена личност во 2012 год. ги остава сите дотогашни методи на делување и јавно го признава своето посветување во христијанството, кое му носи многу непријатности и предизвици. Тој искусува лична средба со Господ Исус Христос, која се изразува со радикален прекин на неговиот дотогашен начин на живеење. После Богојавлението тој престанува со пеење на поп песни, престанува со практика на нова епоха учењата и преку Светиот Дух искусува духовна трансформација. Без религиозна пропаганда и влијанија, Константин започнува да сведочи, да евангелизира, и да досегнува до многу луѓе за Христос на нерелигиозен начин. Во 2013 година заедно со неговата сопруга Милена се помазани за Пастори и од тогаш ја спроведуваат Мисијата Живо Христијанство според насоките кои ги добил од Бог дека „Има многу храмови, но празни се, потребни се живи храмови, Живо Христијанство.“

Константин пред да се посвети во христијанството бил практикнат и промотор на нова епоха учењата, преку практикување на медитации, реики, исцелување со прана и космичка енергија, биоенергија, астрални проекции и друго. Тој ја разбира потребата на луѓето од просветлување, копнеж за духовно да помагаат на други луѓе, примената на техники за самопомош, духовно изградување и ги насочува по правиот Пат на Светлината. Заради неговото искуство во работењето со луѓе кои се занимавале и страдале од окултистички влијанија, денес како Пастор има јасен увид и препознавање на делата на ѓаволот кои се наметнуваат во христијанските средини. Тој вели дека ѓаволот највеќе се обидува да ги напаѓа христијаните кои се новородени и го спроведуваат авторитетот на Името на Господ Исус Христос. Преку даровите на Светиот Дух, Константин ги препознава окултистичките и мистичните нечисти учења низ Црквите, демонските влијанија, чародејствата, магиските дејствија и сите форми на темнината кои се обидуваат да ги заведуваат верниците. Со цел да ги разобличи овие состојби и да ги обучи верниците да се справуваат против злото со помош на Светиот Дух и во име на Господ Исус Христос, тој често патува низ регионот и светот на покана од различни Цркви.

Службите преку кои Пастор Константин е најчесто активен се:

  • Исцелителна служба преку ослободување на демони, маѓии и проклетства;
  • Славење на Божјото Име низ авторски и автентични песни;
  • Тренинг и обучување во групи за духовна оперативност во верата преку исцелување, пророкување, ослободување од демони, проповедање на Евангелието итн.

Денес Константин е Пастор и Епископ на Христијанска Црква Блага Вест во Р.М.  со седиште во Скопје. Неговата Мисија Живо Христијанство во склоп на ХЦ Блага Вест во РМ вклучува пророчко славење, исцелување и ослободување, а слоганот на Мисијата Живо Христијанство е „Живеј духовно, а не религиозно.“ Како служител, тој формира Цркви, организира Библиски школи, Духовни кампови и Поклонички патувања во Израел, поттикнува молитвени групи, и одржува духовни активности во Црквата, како и различни семинари за екипирање на луѓето во духовната сфера како: Ослободување од демони, Ослободување од маѓии и проклетства, Крштевање во Вода и Дух, Исцелување на луѓето, Дарови на Светиот Дух, Нова ДНК, Духовен Менаџмент, Молитвени минути, Ремоделирање, Слобода, Духовна Генералка и многу други.

ИСЦЕЛУВАЊЕ

Доколку страдате од некаква болест, болка, траума и било каков психофизички дисбаланс, треба да знаете дека тоа не е Божјата Волја за вас. Исцелувањето е овозможено преку Христос и достапно во ова време. Исцелувањето коешто го прави Константин Кајшаров се одвива на 2 начина во различни услови:

1. Во ЕЛАН – Центар за Терапија и Едукација, кадешто М-р. Константин Кајшаров заедно со својот тим применува терапевтско – советодавни апликации низ мануелна терапија, комбинирани вежби и физикални процедури со најсовремена апаратура. Во овие професионални услови тој воведува терапевтски метод кој е насочен кон коренот на заболувањата – Емоционална физиотерапија. Потиснатите емоции и емоционалниот стрес се складираат во физичкото тело на луѓето и предизвикуваат нарушувања на биомеханиката, физиологијата и психата кај луѓето. Ослободувањето на складираните емоции и оттргнувањето на невидливите бариери за психофизичка добросостојба се постигнува со Духовна Музикотерапија која е дел од Емоционалната Физиотерапија. Духовната Музикотерапија се одвива во група каде во позадина има звучни фрекфенции од музички инструменти и вокални изведби на Кајшаров низ кои се издигнува Божјото Име и се прославува Бог. Учесниците искусуваат силно охрабрување и целосно хармонизирање, внатрешно исцелување, воспоставување на мир и стабилност. Се препорачува како кај здрави луѓе, така и кај луѓе кои сакаат да ја подобрат концентрацијата и сонот, да ги исцелат своите релации со други луѓе, да ги надминат траумите, безволноста и летаргијата, немирот, грижите и стравовите, да ја возобноват силата и да воспостават целосен мир и добросостојба. Учеството на овие процедури е со претходно закажување на термин во Центарот за Терапија и Едукација ЕЛАН на телефон +38975560789.
Константин Кајшаров, исто така, организира обуки и семинари за Внатрешно Исцелување на кои клиентите можат да научат како да искусат обнова и трансформација за лична добросостојба, но и за да помагаат на други луѓе.

2. Во Христијанска Црква Блага Вест во РМ

Скопје, се овозможува Духовно Исцелување познато меѓу луѓето како Исцелителна служба или „Молитвена терапија“ според истоимената книга на Пастор Константин Кајшаров. Ова духовно исцелување се одвива преку молитва во Името на Господ Исус Христос и се применува за ослободување од демони и демонски влијанија, растурање на маѓии, и разрешување од проклетства. Искуствата од оваа служба Пастор Константин Кајшаров ги има опишано во книгата “Победувај со Емануел” која овозможува охрабрување во верата во Бог и чекор кон победа и успеси во животот.

Духовното исцелување се одвива во групи пред или по завршување на Богослужби, семинари, конференции или други настани при ХЦ Блага Вест во РМ, како дел од исцелителна служба на истоимената Црква. Влезот и учеството на овие настани за ова исцелување се бесплатни, а се реализираат од страна на Пастор Константин Кајшаров и дел од тимот на Црквата.
Секој којшто сака да прими и да го задржи исцелувањето од Бога потребно е да изгради конструктивен систем на верување изграден од Светото Писмо за коешто е потребно присуство на Богослужбите во Црквата.
Сите информации за настаните при ХЦ Блага Вест во РМ можете да ги добиете на телефон +38971370455.

 

НОВОСТИ

„Победувај со Емануел“ – долгоочекуваната нова книга на Константин Кајшаров

Веќе некое време сум поинаков, светот забележа и му засмета

ИЗДАДЕНИ ДЕЛА

музика

15 МУЗИЧКИ АЛБУМИ

видео

ДУХОВНИ ВИДЕА

КНИГИ

40 КНИГИ

Промотивно видео

Контакт

Контактирајте не преку оваа електронска форма и нашиот тим ќе Ви одговори во најбрз рок.

ТЕЛЕФОНИ

☎ +389 71 370 455
☎ +389 75 560 789

СЛЕДЕТЕ НЕ