Кој е Константин Кајшаров?

  • Магистер по Кинезитерапија – специјализација Геријатрија, 
  • Магистер  на Клиничка и советодавна психологија;
  • Епископ и Лидер на славење во Христијанска Црква Блага Вест во Република Македонија;
  • Основач на Кајшаров метод за животна трансформација, добросостојба и духовно изградување;
  • Основач и предавач на Тренинг Центар за Трансформација ТЦТ;
  • Автор на повеќе од 30 книги, композитор и интерпретатор на 7 музички албуми

Прочитај повеќе

Јас сум човек кој го сака животот и ме радува кога луѓето се радосни и успешни. Од мојата најмала возраст сакав да помагам на луѓето и тоа се изразуваше на натприроден начин. Растејќи во општество во кое нема место и разбирање за манифестација на натприродни духовни појави, но соочен и со ригиден религиозен систем кој не овозможува духовно усовршување, започнав да истражувам во многу духовни области како и религиозни, философски и верски системи. Гостувањата и учеството на конференции и фестивали во Јапонија, престојувањето во Индија, Монголија, Германија, Швајцарија, Америка претставуваа духовен тобоган кој заврши со моето патување во Израел. Од таму започна мојата духовна преродба во 2012 година, следејќи Го Патот.

Успешно се реализирав како специјализиран терапевт – Магистер по Кинезитерапија (физиотерапија) во областа на геријатријата и стекнав долгогодишно искусутво. Успешно се реализирав како духовен лидер – пастор и Епископ во Христијанска Црква Блага Вест која припаѓа на Интернационалната Црква Божја од Тенеси, САД. Успешно се развивав и станав Магистер по Клиничка и Советодавна психологија.

Не беше секогаш лесно да се изразува она што носи промени, она што е добро, убаво и полезно за сите. Имено, мојата сестраност не наидуваше на целосно прифаќање од страна на животната средина или од одредени личности кои ме осудуваа, за некои бев уметник или надарен Божји човек, за друг јасновидец или менталист. Тогаш разбрав што значи навистина да си духовен, односно да простуваш, да си ослободен од гнев и отфрленост и воден од Божјиот Свет Дух. Кога си различен, специфичен и нестандарден, или си предмет на восхит или предмет на омраза, но научив да бидам понизен и да служам на Бога и за Негова Слава.

Моето образование ми овозможи научна платформа на која можам да ги изразувам личните духовни потенцијали кои Бог ми ги подарил во комбинација со уметност, креативност и разнообразие. Во текот на мојот живот се изразував како поет, естраден уметник, композитор, камерман, но она по кое сите ме доживуваат и препознаваат е духовното исцелување – молитвена терапија. Работата низ разни техники, холистички пристап и физиотерапија со болни и повредени луѓе, ми овозможи големо искуство како терапевт. Советувањето на клиентите во надминувањето на нивните кризни состојби, откривањето и развивањето на нивните скриени потенцијали, подготовката на менаџментските стратегии во нивниот бизнис, ми овозможи да се развијам како консултант. Духовниот пристап кон луѓето кои копнееа за внатрешно исцелување, лична реализација и баланс, како и сето поминато искуство ме потткна да основам и практикувам мој метод – Кајшаров метод за животна трансформација. Освен основач на методот кој го практикувам, денес ги обучувам и менторирам луѓето во примената на истиот.

Зошто ги наброив моите искуства? Бидејќи се што доживеав во моето развивање и остручување, искуството, грешките и успесите ми овозможи да ги разбирам луѓето на подлабоко ниво, а денес преку мојот систем на верувања и убедувања од Светото Писмо да им помагам на луѓето откривајќи ја и гледајќи ја Божјата замисла за нив и нивното постоење.