Кој е Константин Кајшаров?

  

  • Магистер по Кинезитерапија, 
  • Магистер  на Клиничка и советодавна психологија;
  • Магистрант на теолошки факултет;
  • Тренер за благосостојба;
  • Специјалист терапевт и мотиватор;
  • Основач и предавач на Тренинг Центар за Трансформација ТЦТ;
  • Сениор пастор и лидер на славење во Х. Ц. Блага Вест во Република Македонија;
  • Автор на повеќе од 30 книги, композитор и интерпретатор на 6 музички албуми
  • Основач на коучинг за благосостојба, консултации и аназао терапии