Коучинг за благосостојба

Коучинг за благосостојба на Кајшаров помага на клиентот во осознавањето на нови концепции на размислувања и дејствувања со цел да ја реализира најдобрата верзија од себе си и неговите потенцијали. Овозможува баланс и синхронизација на ниво дух, душа и тело. Коучингот за благосостојба помага во надминување на невидливи бариери и емоционален товар; состојби како меланхолија, страв, истоштеност, осаменост, недостаток на самодоверба.

Во оваа програма м-р Кајшаров овозможува обука низ следните семинари:

БАЛАНС - Концепт на животен стил
1. Time management – Менаџирање со времето, разработка и усвојување на основните принципи на организиран животен стил;
2. Внатрешна синхронизација – воспоставување на хармоничен амбиент на продуктивност;
3. Неутрализација на страв, мланхолија, нервоза, стрес – практични техники за самопомош
4. Работа или живот – усвојување на нов животен стил – баланс
Рестарт - клуч за успех и здравје
1. Надвор од кутијата – утврдување на физичкиот товар, емотивниот товар и границите кои треба да се оттргнат;
2. Отклучување на своите врати – смислата на животот и проширување на личното поле на живеење за целосна реализација.
3. Рестарт – усвојување на практични информации за нов почеток и техники чистење за негативни концепции и шаблони.
Кормило - за пловење над длабоки води
Претставува уникатно искуство за:
1. Надминување на тешки сезони во животот;
2. Трансформирање во најдобрата верзија од личноста;
3. Апсорбција на божествена енергија;
4. Усвојување на техника за создавање на виртуелен одбрамбен механизам.