Аназао Терапии

АНАЗАО е транслитерација од старогрчкиот збор “Anazao {an-ad-zah’-o} што значи „да оживее“„ да оживее повторно“ „ да живее повторно„ “повторно да стекне сила и живост“.

Според ова, терминот АНАЗАО укажува на целта на делувањето врз клиентот според основачот м-р Кајшаров : “ да се обнови животот на клиентите за да живеат во целосна благосостојба, радост и инспирација.”

Аназао терапиите претставуваат холистички уникатен пристап кон клиентот и произлегуваат како резултат на догогодишната практика во исцелувањето на м-р Константин Кајшаров како и неговата стручна компетенција. Аназао терапиите најчесто се реализираат во групни сесии и се изразуваат преку:

КОНТЕМПЛАЦИИ   клиентот е во состојба на задлаболчување во мотивациони пораки кои поттикнуваат пријатни емоции и позитивни промени со цел баланс и целосна хармонизација. Се одвива како спонтано релаксирачко менторирање за неутрализирање на хроничен умор, немир, несоница, стрес и подигнување на енергетскиот статус;

ИСЦЕЛУВАЊЕ ПРЕКУ ЗВУК И ДОПИР – претставува трансмисија на божествена енергија низ молитвен процес, која овозможува:   

  • Корекција на генетската матрица и чистење на автодеструктивниот концепт од превземени образци на дејствување кај личноста; 
  • Ослободување од непријателски влијанија и ентитети;
  • Зајакнување, инспирирање, исцелување и заштита.

Аназао терапиите на Кајшаров се насочена кон исцелување на дух, душа и тело како духовно искуство кое трансформира и овозможува сила за нови подвизи.